KPSS

Psikoloji Nedir?

Temel Psikoloji Kuramları 

  • Yapısalcı Yaklaşım = (Wundt , Titchener)
  • Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) = (James , Dewey)
  • Davranışçı yaklaşım = (Watson, Pavlov, Skinner)